Untuk arsip hukum online silahkan buka situs kedaihukum.com

Cari ...

English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Rabu, 23 Desember 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1951 - 1963

Nomor Tahun Tentang
2 1951 Anggota-Anggota Yang Turut Dalam Sidang
3 1951 Petunjuk- Petunjuk Bagi Beberapa Panitera Mengenai Penafsiran Dari Peraturan-Peraturan Undang-Undang Kasasi Dalam Perkara-Perkara Perdata
5 1951 Tunggakan Perkara Pada Pengadilan Negeri
1 1952 Apakah Surat-Surat Pengadilan Pihak-Pihak Berperkara Dalam Perkara-Perkara Perdata Dll, Dikenakan Bea Meterai
1 1953 Penyampaian Permohonan Kasasi
2 1953 Usulan Remissie
1 1954 Putusan Pengadilan Negeri Di Luar Hadir Terdakwa (Verstek)
2 1954 Perkumpulan Pra Yuwana
1 1955 Pendaftaran Permohonan Kasasi Dalam Peradilan Perdata
2 1955 Pemberitahuan Kepada Yang Berkepentingan Dengan Segera Dan Secara Resmi Putusan Dalam Tingkat Kasasi
1 1957 Kewarganegaraan Indonesia Dengan Jalan Pewarganegaraan (Naturalisasi)
1 1958 Pemberitahuan Putusan Pengadilan Banding Kepada Kedua Belah Pihak Yang Berperkara
1 1959 Pengesahan Cap Jempol
2 1959 Surat Kuasa Khusus
3 1959 Saran Untuk Memeriksa Perkara Pidana Dengan Pintu Tertutup Terhadap Anak-Anak Yang Menjadi Terdakwa
4 1959 Keharusan Pasang Lambang Negara Di Ruang Sidang Pengadilan
5 1959 Cara Penyelesaian Perkara-Perkara
6 1959 Pelanggaran Ekonomi
1 1960 Resiko Penurunan Nilai Dari Uang Kertas Rp. 1000,-Dan Rp. 500,- Dipikul Oleh Pihak Yang Berkepentingan
2 1960 Orang-Orang Hukuman Penjara Atau Kurungan Selama Satu Bulan
3 1960 Banding Terhadap Putusan Mengenai Kepailitan
4 1960 Cara Penyelesaian Perkara-Perkara Pidana Dan Perdata; Cara Pembuatan Daftar Bulanan
5 1960 Contoh Untuk Membuat Daftar-Daftar Bulanan Secara Seragam
6 1960 Penyelesaian Perkara
6122/U/U.P. 1960 Putusan Pengadilan Negeri Yang Berkisar Langsung Dengan Pegawai Negeri
1 1961 Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Kepada Kedua Belah Pihak Yang Berperkara
2 1961 Cara Pemeriksaan Perkara Pidana Yang Dilanjutkan Oleh Hakim Lain
3 1961 Penyumpahan Orang-Orang Yang Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
4 1961 Tempat Sidang Pengadilan Negeri
5 1961 Orang-Orang Tahanan
6 1961 Pasal 4 Peraturan Pemberantasan Korupsi (Perpu No. 24 Th. 1960)
7 1961 Pengawasan Terhadap Perkara-Perkara Yang Dimintakan Peradilan Dalam Tingkat Banding
8 1961 Tindakan-Tindakan Terhadap Penimbunan Dan Menaikkan Harga Barang-Barang Dengan Tidak Wajar Terutama Beras
1 1962 Cara Penyelesaian Perkara
2 1962 Cara Pelaksanaan Sita Atas Barang-Barang Yang Tidak Bergerak
3 1962 Terlambatnya Dimulai Persidangan
4 1962 Penyelesaian Perkara-Perkara
5 1962 Surat Kuasa
6 1962 Pembuatan Surat Tuduhan Antara Ma Dan Jaksa Agung
7 1962 Penata Hukum Yang Berijazah Cii Dan Doktoral I
1 1963 Petunjuk-Petunjuk Mengenai Membuat Putusan
2 1963 Penyelesaian Perkara
3 1963 Gagasan Mengganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang
4 1963 Penunjukan Hakim-Hakim Anggota Di Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Subversi